Nieuwbouw

Voor nieuwbouw werkzaamheden gaan wij ook niet over “een nacht ijs”.

Plannen dienen goed op elkaar afgestemd te worden en de werkzaamheden duidelijk zijn bij u. Voor Almere Kozijnen gaat aanvangen, moet het juist voor u duidelijk zijn wat de werkzaamheden zijn, of er bouwvergunningen aangevraagd moeten worden, in welk tijdbestek het gereed moet zijn en of het binnen het budget blijft. Allemaal zaken waar Almere Kozijnen u bij betrekt.

Bij nieuwbouw werkzaamheden houden wij rekening met bouwplannen en mogelijk aanvragen van bouwvergunningen en of deze verbeteringen dan wel aanpassingen wel binnen het budget blijven. Almere Kozijnen denkt met u mee en begeleidt u gedurende het hele traject.